اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
یک‌شنبه
یک‌شنبه 11 خرداد 1399
21 اردیبهشت 1399 21 اردیبهشت 1399
11:10 11:10

ممنوعیت مجلس برای خرید و فروش چوب، هیزم و زغال

مجلس شورای اسلامی ممنوعیت هایی برای حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی را با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صـلاح  تعیین کرد.

مجلس خرید و فروش و خروج چوب، هیزم و زغال را ممنوع کرد

به گزارش سلام نو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز-یکشنبه- با تصویب موادی از طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ممنوعیت هایی برای حمل، خرید و فروش واقدام برای خروج چوب، هیزم و ذغال را تعیین کردند.

بنابر ماده ۲۸ این طرح؛ یک ماده به عنوان ماده  ۲۵ مکرر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد. به این ترتیب؛ حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقا و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده ها و یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صـلاح ممنـوع است و مرتکب علاوه بر ضـبط کالاهـای مزبـور و آلات و ادوات مـورد استفاده جز درموارد مذکور در ماده ۲۵ و ۲۶ این قانون و سایر مواردی که مجازات بیشتر به موجب قوانین پیش بینی شده است، مشمول مجازاتها و احکام مقرر بـرای قاچاق کـالای مجـاز مشـروط می شود.

براساس تبصره ۱ این ماده؛  انتقال به نقطه دیگر یا عرضـه یـا خریـد یـا فـروش و یـا نگهـداری کالاهای موضوع این ماده که طبق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵ .۵. ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا سایر قوانین مرتبط با مصرف مجاز روسـتایی، جنگل نشـینان یـا دهکده های مجاور جنگـل و یـا جهـت مصـارف دیگـر توسـط سـازمان جنگلها و مراتع یا سایر مراجع قانونی دیگر اختصاص داده شده، قاچـاق محسـوب شده، علاوه بر ضبط این کالاها و آلات و ادوات مورد اسـتفاده، مرتکـب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

در  تبصره ۲ مصوب شد؛ در خصوص وسایل نقلیـه حامل اقـلام فـوق، مطـابق ماده ۲۰ این قانون رفتار می شود.

همچنین بنابر تبصره ۳؛ فهرست مصادیق منابع طبیعی و محصولات، فرآورده هـا یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جنگلی و مرتعی و نوع مجوزها و نحوه دریافت آن، ظرف مدت سه ماه از تـاریخ لازم الاجـراء شـدن ایـن قـانون توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست تهیه و اعلام می شود.

نمایندگان در  تبصره ۴ این ماده مصوب کردند؛ مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده ۴۷ این قانون در خصوص کالاهای موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه ایـن کالاها حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا  سازمان حفاظت محیط زیست است.

بنابر تبصره ۵؛ در خصوص تخلفات موضوع این ماده و ماده ۲۷ این قانون، مفاد ماده ۲۱ این قانون اعمال نمی شود.

/ایرنا

اخبار مرتبط

icon news

اعتبارنامه‌ نمایندگان مجلس چطور مورد بررسی قرار می‌گیرد؟

حالا و بعد از انتخاب رئیس و هیات رئیس جدید مجلس مهم‌ترین وظیفه پارلمان بررسی اعتبار ن...

یکی از وزارتخانه‌ها به نمایندگان تهران کارت هدیه داد

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تایید کرد که یکی از وزارتخانه‌ها در تهران جلسه‌ م...

اعتبارنامه‌ها فردا در مجلس تعیین تکلیف می‌شود

محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس گفت: در جلسه علنی فردای مجلس تکلیف اعتبارنام...

گفتگوی قالیباف با رئیس مجلس ترکیه

صبح امروز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی ترکیه ...

دیدگاه خود را بنویسید

icon news