اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 06 خرداد 1399
25 اردیبهشت 1399 25 اردیبهشت 1399
14:40 14:40

ماجرای زنده شدن یک مرد بعد 58 روز+فیلم

در تاریخ 30 فروردین ماه سال 94 یک مرد که سوار بر موتور بود تصادف کرد و مرگ مغزی شد اما بعد از 58 روز به طور معجزه آسایی زنده شد.

بیماری پس از 58 روز مرگ مغزی به طور معجزه آسایی زنده ماند.

به گزارش رکنا ، جوانی در برنامه تلویزیونی جریان زنده شدنش را پس از 58 روز در کما بودن و به نوعی ، دوباره به دنیا برگشتن را تعریف کرد.

ماجرا چه بود؟

در تاریخ 30 فروردین ماه سال 94 این مرد با پدرش مشاجره می کند و از عصبانیت در را می کوبد و سوار بر موتور به خانه دوستش می رود. در راه برگشت گویا سر خروجی هنگام دیگر چیزی نمی فهمد تا 58 روز بعد. او در گفته هایش اظهار کرد: اگر شما از کسانی که در کما بوده اند بپرسید می گویند از جایی تاریک با سرعت عبور می کنند.

این مرد انسان نمازخوانی نبود ولی به اهل بیت (ع) بسیار اعتقاد داشت. به گفته خودش در آن تونل وقتی به نماز فکر می کرد همه جا روشن می شد. یک بار از بالا نگاه کرد که دید خودش روی تخت بود و پزشک ها دور تخت جمع شده بودند و دامادشان با دوستش پایین تخت در حال گریه بودند و او فقط نگاه می کرد.

یک بار دیگر هم از بالای تخت خودش را دید که با خداوند در حال صحبت بود و با تعجب از او پرسید: مگر من مرده ام؟ بگذار برگردم به دنیا و زندگی تا گناهان گذشته ام را جبران کنم. ناگهان صدایی را می شنود که خطاب به او می گفت : آن عذاب بددهنی ات است و ....

همان صدا گفت از عمویت ابوالفضل زیاد یاد کن.او شفاعت تو را کرده است.

بعد از 58 روز در حدی به هوش آمد که صدایی را شنید که اعلام کرد : تخت شماره هفت به هوش آمده است.

طبق گفته هایش حتی یک بار هم پدرش را برای  خبر مرگش آماده کرده بود . در باره اهدای عضو سخن گفت که همه نزدیکان به گریه افتادند.

او وقتی اشک  و تعجب سوپروایزر بیمارستان را دید به او گفت که من حالم خوب است و زنده ام. شما چرا ناراحتید؟ که در جواب شنید : تو نمی دانی. کسانی که مانند تو تصادف می کنند و سطح هوشیاری شان پایین می آید دیگر برنمی گردند یا اگر هم زنده بماند نمی توانند حرف بزنند یا راه بروند.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news