اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
چهارشنبه
چهارشنبه 07 خرداد 1399
01 خرداد 1399 01 خرداد 1399
20:22 20:22

ایران به مدیر اجرایی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل نامه داد

سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین، به مدیر اجرایی دفتر مقابله با جرم و موادمخدر سازمان ملل نامه فرستاد.

نامه ایران به مدیر اجرایی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل

به گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، افزایش چشمگیر و بی سابقه کشفیات مواد مخدر توسط ایران در سال 1398 ادامه پیشتازی ایران در عرصه مبارزه با مواد مخدر علیرغم تحریم های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا و ضرورت حمایت بین المللی و همبستگی با فعالیت های ایران در مبارزه با مواد مخدر را نشان می دهد.

کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین، با ارسال نامه ای به مدیر اجرایی دفتر مقابله با جرم و موادمخدر سازمان ملل و سفرای مقیم در وین، با اشاره به اقدامات موثر، جامع و بی‌وقفه جمهوری اسلامی در امر مبارزه با مواد مخدر و رسیدن به رکورد کشف 950 تن انواع مختلف موادمخدر در سال 1398 علیرغم تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا و عدم برخورداری از همکاری های بین المللی، از سازمان ملل و دولت های عضو خواست تا به مسوولیت مشترک خود در شناسایی این اقدامات و حمایت از فعالیت های ایران، عمل نمایند. برابر این نامه، کشفیات مواد مخدر در سال 1398، 20 درصد نسبت به سال 1397 افزایش داشته است.

اخبار مرتبط

icon news

غریب‌آبادی معاون رییس کنفرانس ویژه عمومی آژانس شد

کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در وین معاون رییس کنفرانس ویژه عمومی آژانس انرژی اتمی ش...

مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در راه تهران

سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان های بین المللی وین خبر سفر غیرمنتظره مدیر کل مو...

ایران به حفظ برجام می‌اندیشد

نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معتقد است همچنان هدف جمهوری اسلامی ایران...

ما می‌خواهیم توافق هسته‌ای را حفظ کنیم

نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت‌های اخیر ایران را تنها به خاطر حف...

دیدگاه خود را بنویسید

icon news