اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
چهارشنبه
چهارشنبه 30 بهمن 1398
29 دی 1397 29 دی 1397
15:52 15:52

نویز پلاس/ قسمت هجده: تولید ملی: از حرف تا عمل (۲)

یک سال بعد از انقلاب اسلامی ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی در ردیف هفدهم و ترکیه در ردیف بیست و هفتم قرارداشت ، اما امروز ترکیه در ردیف هجدهم جای دارد در حالی که ایران به رده ی بیست و یکم عقب رانده شده است . با بررسی میزان صادرات غیرنفتی بعد از انقلاب به ارقام امیدوار کننده ای خواهیم رسید اما در مقایسه با سایر کشورهای هم تراز همسایه رقابت را واگذار کرده ایم. به طور مثال ایران منابع سرشار از نفت و گاز دارد اما ترکیه تمام سوخت مورد نیاز خود را باید از خارج وارد کند. بنابراین تولید ملی زمانی شکل میگیرد که بتوانیم تمام حلقه های زنجیره ارزش تولید (صفر تا صد ) را در داخل کشور تولید کنیم ؛ البته امروز در موقعیتی قرار داریم که این تولید ملی باید با کیفیت مطلوب انجام شود و در دسترس مردم قرار گیرد.

تولید ملی: از حرف تا عمل

دیدگاه خود را بنویسید

icon news