30 دی 1397
10:43

حمزه امینی و سیدمحمد باقر عبادی بعنوان ناظران مجلس در هیئت عالی گزینش شدند

نایندگان مجلس شواری اسلامی ناظران مجلس در هیئت عالی گزینش را انتخاب کردند.

صحن مجلس

به گزارش سلام نو، نمایندگان در جلسه علنی امروز ناظران مجلس در هیئت عالی گزینش را برگزیدند.

از ۱۴۰ رای اخذ شده، حمزه امینی با ۱۰۰ رای از سوی کمیسیون اجتماعی و سیدمحمد باقر عبادی با ۹۲ رای از کمیسیون آموزش و تحقیقات به عنوان ناظران مجلس در هیئت عالی گزینش انتخاب شدند.

/ایسنا

دیدگاه خود را بنویسید