اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
یک‌شنبه
یک‌شنبه 22 تیر 1399
11 خرداد 1399 11 خرداد 1399
11:32 11:32

درس عبرت بیمار عراقی به پزشک ایرانی!

محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات استان تهران گفت: یک پزشک به پرداخت یک میلیاردو ۶۰۵ میلیون ریال محکوم شده است.

خسارت میلیونی که بیمار عراقی از پزشک ایرانی گرفت

خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی شهرتهران نوشت: محمدعلی اسفنانی از محکومیت یک پزشک به میزان یک میلیارد و ۶۰۵ میلیون ریال خبرداد واعلام کرد: پرونده این پزشک متخلف به اتهام دریافت اضافه از نرخهای اعلامی دولت، برای رسیدگی به شعبه تعزیرات تهران ارجاع شد.

شعبه پس از رسیدگی به شکایت یک تبعه عراقی و احراز تخلف، متهم را به پرداخت مبلغ مذکور محکوم کرد که ازاین مبلغ، ۲۴ میلیون و۲۴۵ هزارتومان جریمه استرداد درحق شاکی است.

اسفنانی افزود: گزارش معاونت علوم پزشکی ایران مبنی بر تخلف انتسابی پزشک موصوف به انضمام شکایت شاکی به این اداره کل ارسال شد که مربوط به ۵۷۰۰ دلار اضافه دریافت پزشک ایرانی از مریض تبعه کشورعراق بود.که علاوه برمجازات قانونی و جلب رضایت شاکی، پروانه پزشکی دکترمتخصص نیز به مهرتخلف ممهورگردید.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news