اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
یک‌شنبه
یک‌شنبه 22 تیر 1399
15 خرداد 1399 15 خرداد 1399
23:57 23:57

اعلام جدول برنامه درسی در 16 خرداد

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه در ۱۶ خرداد اعلام شد.

جدول برنامه درسی ۱۶ خرداد دانش‌آموزان اعلام شد

به گزارش سلام نو به نقل از مهر، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه ۴ و شبکه آموزش (۷) در روز جمعه ۱۶ خرداد به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس فرهنگ و هنر پایه٨

ساعت ٩:٢۵ تا ٩:۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه٨

ساعت ٩:۴۵ تا ١٠:٠۵ درس ریاضی پایه٧

ساعت ١٠:٠۵ تا ١٠:٢۵ درس ریاضی پایه٩

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس ریاضی و زندگی پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس ریاضی و زندگی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ درس ریاضی و زندگی پایه سوم

ساعت١٢تا ۱۲:۳۰ درس ریاضی و زندگی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰ تا١٣ درس هدیه های آسمان و زندگی پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس ریاضی و زندگی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:۴٠ تا ١۵:١٠ درس عربی زبان قرآن ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس فیزیک٣ پایه١٢رشته علوم تجربی

ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶:١٠ تا ١۶:۴٠ درس دین و زندگی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۶:۴٠ تا ۱۷:۱۰ درس عربی زبان قرآن٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۷:۱۰ تا ١٧:۴٠ درس دین و زندگی ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

شبکه ۴

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس شیمی - مبحث کلوئیدها در شیمی - پایه های ۱۰ و ۱۱ - درس مشترک شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ دانش فنی تخصصی - مبحث فناوری های نوین در ساختمان - پایه ۱۲ - رشته ساختمان - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ٧:۵٠ تا ۸:۱۰ استاندارد طراحی عمومی - طراحی از طبیعت بیجان با قلم فلزی- پایه ۱۰ - رشته چهره سازی - شاخه کاردانش

ساعت ۸:۱۰ تا ٨:۴٠ رویه کوبی مبلمان - پایه ۱۲- پودمان چهارم- رشته صنایع چوب و مبلمان- شاخه فنی حرفه ای

ساعت ٨:۴٠ تا ۹:۱۰ رویه کوبی مبلمان - پایه ۱۲ - ادامه پودمان چهارم - رشته صنایع چوب - شاخه فنی حرفه ای

ساعت ۹:١٠ تا ٩:۴٠ دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲ - مبحث پاورمیل- رشته ماشین ابزار- شاخه فنی حرفه ای

اخبار مرتبط

icon news

جدول پخش برنامه‌های درسی در 14 خرداد

 زمان پخش برنامه های درسی دانش آموزان در چهارشنبه ١۴ خرداد اعلام شد.

جدول برنامه های درسی در ۱۳ خرداد

جدول  برنامه کلاس درسی دانش آموزان در روز سه شنبه ١٣ خرداد ۹۹، اعلام شد.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news