01 بهمن 1397
09:22

سهم سازمان میراث فرهنگی از بودجه پیشنهادی سال ۹۷ چقدر است؟

در لایحه بودجه‌ی دولت سهم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شامل دو بخش هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.

بودجه

به گزارشسلام نو،  در لایحه بودجه‌ی دولت که روز یکشنبه ۱۹ آذرماه به مجلس تقدیم شد، سهم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ۱۱۹۴ تریلیون تومان، ۸ هزار و ۳۲۲ میلیارد و ۱۳۵ میلیون ریال تعیین شده که شامل دو بخش هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود.

بودجه بخش هزینه‌ای که شامل هزینه‌های عمومی، متفرقه و اختصاصی است برای سال آینده ۳ هزار و ۵۹۴ میلیارد و ۷۰ میلیون ریال برآورد شده است. همچنین برای بخش تملک و دارایی سرمایه‌ای ۴ هزار و ۷۲۸ میلیارد و ۶۵ میلیون ریال بودجه پیش‌بینی شده که بیشتر آن از طریق سرمایه باید جذب شود.

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نیز از این بودجه، ۵۲۹ میلیارد ریال سهم برده است که ۵۰۶ میلیارد ریال آن به بخش هزینه‌های عمومی و اختصاصی مربوط است و ۲۳ میلیارد ریال نیز برای بخش تملک و دارایی برآورد شده است.

بودجه سال ۹۷ برای مرکز مطالعات منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی که کمک بودجه‌ای تلقی می‌شود، ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سهم شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی نیز که از جمله مجموعه‌های اقماری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شمار می‌آید، در این لایحه، ۲۰ میلیارد ریال به صورت سرمایه برآورد شده، این درحالی است بودجه‌ی مصوب این شرکت در سال ۹۶، بیشتر و در حدود ۱۰۵ میلیارد ریال بوده که طبق گزارش دولت، عملکرد آن در حد ۳۶ میلیارد ریال بوده است.

/ایسنا

دیدگاه خود را بنویسید