02 بهمن 1397
18:35

ایران در جنگ جهانی دوم پذیرای آوارگان لهستانی بود

بیگدلی گفت: آمریکا سعی دارد از همه ابزارهای بین المللی خود علیه ایران استفاده کند.

به گزارش سلام نو، سید علی بیگدلی با اشاره به نشست ضد ایرانی آمریکا در ورشو افزود: ترامپ برای اینکه بتواند نظر اروپایی ها را علیه ایران جلب کند و آنها برای شرکت در کنفرانس ورشو مجاب شوند، لهستان را انتخاب کرده است.
وی اضافه کرد: لهستان روابط سیاسی، اقتصادی و تاریخی خوبی با آمریکا دارد و از طرفی یهودی های لهستان هم صاحب قدرت هستند به همین دلیل ورشو، پایتخت آن کشور را انتخاب کردند.
بیگدلی ادامه داد: ایران در جنگ جهانی دوم پذیرای آوارگان لهستانی بود، تعداد زیادی از آنها بعد از جنگ جهانی دوم وارد ایران شدند و به دلیل وجود قبرستان لهستانی ها در ایران هر سال مراسمی در ایران برگزار می شود، لذا روابط ایران و لهستان تحت تاثیر این موضوع دوستانه بود.
بیگدلی اظهار کرد: آمریکا سعی دارد از همه ابزارهای بین المللی خود علیه ایران استفاده کند و جمهوری اسلامی نیز باید راه مستقل خود را برای خنثی کردن تحرکات آمریکا در نظر بگیرد.
/ایسنادیدگاه خود را بنویسید