03 بهمن 1397
19:10

مدیرکل جدید تشریفات وزارت خارجه منصوب شد

جواد معبودی‌فر مدیر کل تشریفات وزارت امور خارجه شد.

مدیرکل تشریفات وزارت خارجه

به گزارش سلام نو، جواد معبودی‌فر بعنوان  مدیر کل تشریفات وزارت امور خارجه منصوب شد.

پیش از این محسن مرتضایی‌فر این مسئولیت را بر عهده داشت که اخیرا به عنوان معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور منصوب شد است .

/ایسنا

دیدگاه خود را بنویسید