اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
دوشنبه
دوشنبه 23 تیر 1399
10 تیر 1399 10 تیر 1399
10:50 10:50

آغاز هفتمین جلسه دادگاه اکبر طبری

صبح امروز هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری آغاز شد.

هفتمین جلسه دادگاه اکبر طبری آغاز شد

ایسنا نوشت: شعبه ۵ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی بابایی مسئول رسیدگی به پرونده اکبر طبری و دوستانش است.

اخبار مرتبط

icon news

جزئیاتی از نهمین جلسه دادگاه اکبر طبری و دیگر متهمان

صبح امروز نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و دیگر متهمان به ریاست قاضی بابایی ب...

دانیال زاده: در سال ۹۵ به حسین فریدون رشوه دادم / به یکی از بانک‌ها ۲۴۰ میلیارد بدهکارم

  هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری برگزار شد و متهم دانیال زاده موارد جد...

جزئیات ششمین جلسه دادگاه طبری + فیلم

تفهیم اتهام و بخشی از دفاعیات دانیال زاده ابر بدهکار بانکی در دادگاه طبری به ریاست قا...

طبری: دریافت رشوه از دانیال‌زاده را قبول ندارم

صبح امروز در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبر...

دیدگاه خود را بنویسید

icon news