06 بهمن 1397
21:00

ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی توسط روحانی

رئیس جمهور، قانون مبارزه با پولشویی که مصوب مجلس شورای اسلامی بود را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

رئیس‌جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد

به گزارش سلام نو ، بر این اساس، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را جهت اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

/ایلنا

دیدگاه خود را بنویسید