12 بهمن 1397
08:25

باید برای حل مشکل آب یک طرح آمایشی داشته باشیم

وزیرنیرو گفت:  نبود یک طرح آمایش سرزمینی به این معناست که هیچ توازن و تعادلی بین منابع و مصارف ما وجود ندارد، اگر به عنوان مثال، طرحهای توسعه استان را کنار هم بگذاریم، ممکن است منابع مورد نیاز برای اجرای آن طرحها چند برابر منابع موجود کشور باشد.

به گزارش سلام نو، رضا اردکانیان پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران در مشهد گفت : براساس این طرح خواهیم دانست که مسیر توسعه هر منطقه چگونه است و برنامه ریزی ها باید به چه صورت تدوین و اجرا شود.


وی اظهار داشت: نبود یک طرح واحد مصوب آمایش سرزمین به این معنا نیست که ما هیچ طرح آمایش سرزمین در کشور نداریم، بلکه به این معناست که به تعداد مسئولان ،سیاستگذاران، استانها، نمایندگان در مجلس شورای اسلامی و همه کسانی که دل در گرو توسعه کشور دارند، یک طرح آمایش وجود دارد و هر کس در ذهن خود تصویری برای توسعه ترسیم کرده است.


اردکانیان افزود: دستگاه اجرایی مسئول در زمینه نهایی کردن طرح آمایش سرزمین، سازمان برنامه و بودجه است و براساس آخرین وعده این سازمان، به میمنت 40 سالگی انقلاب این طرح تا فصل تابستان آماده خواهد شد.


وی ادامه داد: با برنامه ریزی های انجام گرفته، سعی خواهیم کرد موضوع آب را بخشی نبینیم و همه دستگاه های اجرایی در دولت و خارج از آن که در موضوع آب تاثیرگذار و از موضوع آب تاثیرپذیر هستند، با هم همکاری کنند./ایرنادیدگاه خود را بنویسید