13 بهمن 1397
10:30

سیاه نمایی دوباره کیهان در باره FATF

کیهان مدعی شد ایران با پذیرش SPV و طرح تنزل یافته آن یعنی INSTEX SAS دستکم ۵ امتیاز ویژه به اروپا تقدیم می‌کند و در مقابل، به دست خود، ذلت و تحقیر و نابودی اقتصادی خود را رقم می‌زند!

تکرار چندباره دروغ توسط کیهان در باره FATF:بودجه سپاه و وزارت اطلاعات قطع می شود!


به گزارش سلام نو، ماجرا هنوز تمام نشده است، اجرای SPV و  INSTEX SAS علاوه بر نتایج فاجعه‌باری که به آن ‌اشاره شد، شرط و شروط دیگری هم دارد. باید بدون فوت وقت، FATF و CFT و پالرمو را هم بپذیریم. یعنی چه؟!
باید براساس CFT که موضوع آن مقابله با تامین مالی تروریسم است، بودجه نیروی قدس، سپاه پاسداران،وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و... را قطع کنیم! چرا که این مراکز از نظر آمریکا و متحدانش «تروریست» هستند! یعنی ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم را دست بسته تحویل دشمن و تروریست‌های تحت امر آنها بدهیم!

گفتنی است این دروغ بارها از سوی کیهان بدون هیچ مدرک و سندی ارائه شده و در حالی که در هیچیک از لوایح 4گانه به آن اشاره نشده و از شرایط همکاری ایران با FATF نیست تکرار شده است.

/خبرآنلاین

دیدگاه خود را بنویسید