اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
چهارشنبه
چهارشنبه 30 بهمن 1398
24 بهمن 1397 24 بهمن 1397
17:55 17:55

نویز پلاس/ قسمت بیست و سه : قدرت خرید مردم(۳)

در سال جاری به دنبال نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ تورم شاهد کاهش قدرت خرید بودیم که رقم آن با توجه به روش های محاسباتی مختلف اعداد مختلفی را بیان کرده اند که به طور تقریبی بیش از 50% بوده است بسته های حمایتی از جمله راه حل های پیشنهادی از سوی دولت برای افزایش قدرت خرید اقشار آسیب پذیر به ویژه کارگران بوده است. از سوی دیگر یارانه‌ای که روزی عدد مهمی در کسب و کار مردم به حساب می‌آمد امروز به اندازه پول کرایه هم ارزش ندارد. در این وضعیت چه باید کرد؟ در این شماره نویز پلاس به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news