اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
چهارشنبه
چهارشنبه 30 بهمن 1398
29 بهمن 1397 29 بهمن 1397
15:00 15:00

نویزپلاس / قسمت بیست و پنجم : نقدینگی (۲)

ظاهرا نقش نقدینگی در اقتصاد این است که با قرار گرفتن در جای درست خود در چرخه اقتصاد باعث رشد اقتصاد شود ولی این اتفاق تاکنون در اقتصاد ایران نیافتاده و نقدینگی با رشد سرسام آور خود به سمت کالاهای سرمایه‌ای و بعد کالاهای مصرفی رفته است. این مسئله باعث کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، قیمت و بیکاری می‌شود و اثرات گسترده‌ای بر جامعه دارد که به طور پیوسته هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش نقدیندگی را بیشتر و بیشتر می‌کند. در این قسمت از نویز پلاس به راه‌کارهای مهار نقدینگی خواهیم پرداخت.

دیدگاه خود را بنویسید

icon news