اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
چهارشنبه
چهارشنبه 22 آبان 1398
17 اسفند 1397 17 اسفند 1397
13:48 13:48

نویزگیر ۲۵ / روز مادر مبارک

کادوی نویزگیر به مادرش تو روز مادر، باز هم حق خوری حقوق مردان و دزدی از باغ وحش جهت رفع گرسنگی ، تمهیدات مسئولان برای کرک و پر ریخته شده مردم و استعفای ظریفِ ظریف را باهم تو این پادکست می‌شنویم!

دیدگاه خود را بنویسید

icon news