کد خبر: ۲۳۳۴۷
تاریخ انتشار:۱۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۱
گزیده ای از رهنمودهای مقام معظم رهبری به زوج های جوان
این غربی هایی که می بینید این قدر جنجال می کنند و سر مسئله زن این قدر بازی در می آورند،همین جا گرفتار هستند.می گویند ما احترام زن را نگه می داریم.بله،احترام زن را در مجالس رسمی و در فروشگاه ها و خیابان ها نگه می دارند

تفاوت طبیعی زن و مرد

خداوند متعال طبیعت زن را ظریف قرار داده است.بعضی از انگشت ها خیلی درشت و گنده هستند و برای کندن یک سنگ از زمین بسیار خوب هستند،اما اگر بخواهند یک جواهر خیلی ریز را لمس کنند،معلوم نیست بتوانند بردارند.

اما برخی از انگشت ها ظریف و باریک هستند،آن سنگ را نمی توانند بردارند اما آن خرده جواهر و خرده طلا را می توانند از روی زمین جمع کنند.زن و مرد این طور هستند.هرکدام یک مسئولیتی دارند.نمی شود هم گفت کدامیک مسئولیتش سنگین تر است.مسئولیت هردو سنگین است.هردو لازم است.روح زن چون لطیف تر است،احتیاج به آرامش بیشتری دارد.او نیاز به آسایش و تکیه کردن به یک جای مطمئن دارد.این تکیه گاه کیست؟او شوهر است.خداوند متعال اینها را این طور کنار هم قرار داده است.

حق واقعی،حق خیالی

حق،منشا طبیعی دارد.حق واقعی آن است که منشا طبیعی داشته باشد.این حقوقی که در برخی محافل تعریف می شود،براساس توهمات و خیالات است.آن حقوقی که برای زن و مرد وجود دارد،باید متکی باشد به طبیعت زن و مرد،به قواره و ساخت زن و مرد.

این فمینیست های امروز دنیا که همه جور مرد و زن در آنها هست و با ادعای دفاع از حقوق زن وارد می شوند،اصلا به نظرمن حقوق زن را نمی شناسند.چون حق،یک امر انتزاعی نیست.حق یک منشا طبیعی دارد.

بازی غرب

این غربی هایی که می بینید این قدر جنجال می کنند و سر مسئله زن این قدر بازی در می آورند،همین جا گرفتار هستند.می گویند ما احترام زن را نگه می داریم.بله،احترام زن را در مجالس رسمی و در فروشگاه ها و خیابان ها نگه می دارند آن هم به معنای تلذذ از او.اما در خانواده هم شوهر با زنش همین طور است؟چقدر زن آزاری،چقدر کتک زدن زن ها به دست مردها،چقدر فاجعه آفرینی در داخل خانه،قلدرمآبی و...