در گذر زمان
اجتماعی

آمار بچه دار شدن پدربزرگ و مادربزرگها/ ازدواج ۸ هزار سالمند

آمارها نشان می دهد در ۹ ماه اول سال گذشته ۹۰۰ ولادت و فرزندآوری در میان مردان بالای ۷۰ سال رخ داده و همچنین ۸ هزار ازدواج درزنان و مردان بالای ۶۰ سال نیز به ثبت رسیده است.
کد خبر: ۲۳۲۲۰
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۷
>> خبر

  آهن فلز بسیار فعالی می­ باشد و به سرعت با اکسیژن موجود در هوای مرطوب ترکیب می شود. محصول این واکنش اکسید آهن Fe2O3 می باشد. آهن همچنین با آب های خیلی داغ و بخار برای تولید گاز هیدروژن واکنش می دهد. همچنین در بیشتر اسیدها حل شده و با سایر عناصرنیز واکنش می­ دهد.

گفتنی است آهن یکی از ابتدایی ترین مصالح ساختمانی می باشد که در ساختمان سازی بسیار از آن استفاده می شود.

 

قیمت آهن

تیر آهن

نوع و سایز

تولید کننده

شاخه

وزن

قیمت ( تومان )

تغییر

       

  هر شاخه تیرآهن 12

ذوب آهن

12 متری

122

602,000

(0.00%)0

       

  هر شاخه تیرآهن 14

ذوب آهن

12 متری

155

860,000

(0.00%)0

       

  هر شاخه تیرآهن 16

ذوب آهن

12 متری

195

850,000

(0.00%)0

       

  هر شاخه تیرآهن 18

ذوب آهن

12 متری

225

971,000

(0.00%)0

       

  هر شاخه تیرآهن 20

ذوب آهن

12 متری

276

1,360,000

(0.00%)0

       

  هر شاخه تیرآهن 22

ذوب آهن

12 متری

315

1,372,000

(0.00%)0

       

  هر شاخه تیرآهن 24

ذوب آهن

12 متری

369

1,610,000

(0.00%)0

       

  هر شاخه تیرآهن 27

ذوب آهن

12 متری

434

1,922,000

(0.00%)0

       

  هر شاخه تیرآهن 30

ذوب آهن

12 متری

500

3,190,000

(0.00%)0

       

میلگرد

نوع و سایز

تولید کننده

شاخه

وزن

قیمت ( تومان )

تغییر

       

  هر کیلو میلگرد 6.5

 

کلاف

4.5

5,500

(0.00%)0

       

  هر کیلو میلگرد 8

قزوین

شاخه

6

4,580

(0.00%)0

       

  هر کیلو میلگرد 10

قزوین

12 متری

7.5

4,380

(0.00%)0

       

  هر کیلو میلگرد 12

قزوین

12 متری

11

4,380

(0.00%)0

       

  هر کیلو میلگرد 14

ذوب آهن / نیشابور

12 متری

15

4,430

(‎-1.12%‏)‎-50‏

       

  هر کیلو میلگرد 16

ذوب آهن / نیشابور

12 متری

19

4,430

(‎-1.12%‏)‎-50‏

       

  هر کیلو میلگرد 18

ذوب آهن / نیشابور

12 متری

25

4,430

(‎-1.12%‏)‎-50‏

       

  هر کیلو میلگرد 20

ذوب آهن / نیشابور

12 متری

30

4,430

(‎-1.12%‏)‎-50‏

       

  هر کیلو میلگرد 22

ذوب آهن / نیشابور

12 متری

36

4,430

(‎-1.12%‏)‎-50‏

       

  هر کیلو میلگرد 25

ذوب آهن / نیشابور

12 متری

47

4,430

(‎-1.12%‏)‎-50‏

       

  هر کیلو میلگرد 28

ذوب آهن / نیشابور

12 متری

56

4,430

(‎-1.12%‏)‎-50‏

       

  هر کیلو میلگرد 32

ذوب آهن / نیشابور

12 متری

75

4,450

(‎-1.33%‏)‎-60‏

       
 

پروفیل

نوع و سایز

تولید کننده

شاخه

وزن

قیمت ( تومان )

تغییر

       

  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509

ایرانی

پروفیل درب و پنجره

هر متر 2.44

6,120

(0.00%)0

       

  هر کیلو قوطی 20x10

ایرانی

شاخه

4.5

6,270

(0.00%)0

       

  هر کیلو قوطی 25x10

ایرانی

شاخه

5.5

6,270

(0.00%)0

       

  هر کیلو قوطی 30x10

ایرانی

شاخه

6.5

6,270

(0.00%)0

       

  هر کیلو قوطی 20x20

ایرانی

-

7

6,150

(0.00%)0

       

  هر کیلو قوطی 25x25

ایرانی

شاخه

9

6,150

(0.00%)0

       

  هر کیلو قوطی 30x20

ایرانی

شاخه

9.5

6,140

(0.00%)0

       

  هر کیلو قوطی 30x50

ایرانی

شاخه

16

6,120

(0.00%)0

       

  هر کیلو قوطی 30x60

ایرانی

شاخه

17

6,120

(0.00%)0

       

  هر کیلو قوطی 40x40

ایرانی

شاخه

15

6,120

(0.00%)0

       

  هر کیلو قوطی 60x40

ایرانی

شاخه

19

6,120

(0.00%)0

       

  هر کیلو قوطی 40x100

ایرانی

شاخه

28

6,150

(0.00%)0

       

  هر کیلو قوطی 70x70

ایرانی

شاخه

27

6,150

(0.00%)0

       

  هر کیلو قوطی 80x40

ایرانی

شاخه

23

6,120

(0.00%)0

       

ناودانی

نوع و سایز

تولید کننده

شاخه

وزن

قیمت ( تومان )

تغییر

       

  هر کیلو ناودانی 6.5

 

6 متری

42

4,500

(0.00%)0

       

  هر کیلو ناودانی 8

 

6 متری

42

4,500

(0.00%)0

       

  هر کیلو ناودانی 10

 

6 متری

52

4,500

(0.00%)0

       

  هر کیلو ناودانی 12

 

6 متری

64

4,500

(0.00%)0

       

  هر کیلو ناودانی 14

 

12 متری

155

4,500

(0.00%)0

       

  هر کیلو ناودانی 16

 

12 متری

170

4,500

(0.00%)0

       

  هر کیلو ناودانی 18

 

12 متری

215

4,820

(0.00%)0

       

  هر کیلو ناودانی 20

 

12 متری

230

4,820

(0.00%)0

       

صفحه ستون

نوع و سایز

تولید کننده

شاخه

وزن

قیمت ( تومان )

تغییر

       

  هر کیلو ورق 8

فولاد مبارکه

برش خورده

-

4,150

(0.00%)0

       

  هر کیلو ورق 10

فولاد مبارکه

برش خورده

-

4,150

(0.00%)0

       

  هر کیلو ورق 12

فولاد مبارکه

برش خورده

-

4,150

(0.00%)0

       

  هر کیلو ورق 15

فولاد مبارکه

برش خورده

-

4,150

(0.00%)0

       

  هر کیلو ورق 20

اکسین / کاویان

برش خورده

-

4,330

(0.00%)0

       

  هر کیلو ورق 25

اکسین / کاویان

برش خورده

-

4,330

(0.00%)0

       

نبشی

نوع و سایز

تولید کننده

شاخه

وزن

قیمت ( تومان )

تغییر

       

  هر کیلو نبشی 3

ایرانی

6 متری

9

4,510

(0.00%)0

       

  هر کیلو نبشی 4

ایرانی

6 متری

15

4,510

(0.00%)0

       

  هر کیلو نبشی 5

ایرانی

6 متری

22

4,510

(0.00%)0

       

  هر کیلو نبشی 6

ایرانی

6 متری

32

4,510

(0.00%)0

       

  هر کیلو نبشی 8

ایرانی

6 متری

58

4,510

(0.00%)0

       

  هر کیلو نبشی 10

ایرانی

6 متری

90

4,510

(0.00%)0

       

  هر کیلو نبشی 12

ایرانی

6 متری

130

4,510

(0.00%)0

       

ورق سیاه

نوع و سایز

تولید کننده

شاخه

وزن

قیمت ( تومان )

تغییر

       

  هر کیلو ورق سیاه 2

فولاد مبارکه

رول

12

6,400

(‎-1.54%‏)‎-100‏

       

  هر کیلو ورق سیاه 3

فولاد مبارکه

6x1/5

220

5,550

(‎4.72%‏)‎250‏

       

  هر کیلو ورق سیاه 4

فولاد مبارکه

6x1/5

290

5,600

(‎5.66%‏)‎300‏

       

  هر کیلو ورق سیاه 5

فولاد مبارکه

6x1/5

360

4,450

(‎4.71%‏)‎200‏

       

  هر کیلو ورق سیاه 6

فولاد مبارکه

6x1/5

435

4,070

(‎-0.97%‏)‎-40‏

       

  هر کیلو ورق سیاه 8

فولاد مبارکه

6x1/5

580

4,070

(‎-0.97%‏)‎-40‏

       

  هر کیلو ورق سیاه 10

فولاد مبارکه

6x1/5

720

4,070

(‎-0.97%‏)‎-40‏

       

  هر کیلو ورق سیاه 12

فولاد مبارکه

6x1/5

865

4,070

(‎-0.97%‏)‎-40‏

       

  هر کیلو ورق سیاه 15

فولاد مبارکه

6x1/5

1080

4,070

(‎-0.97%‏)‎-40‏

       

  هر کیلو ورق سیاه 20

اکسین

6x1/5

1445

4,250

(0.00%)0

       

  هر کیلو ورق سیاه 25

اکسین

6x1/5

1805

4,250

(0.00%)0

       

  هر کیلو ورق سیاه 30

اکسین

6x1/5

2165

4,250

(0.00%)0

       

تسمه

نوع و سایز

تولید کننده

شاخه

وزن

قیمت ( تومان )

تغییر

       

  هر کیلو تسمه 20x5

ایرانی

12 متری

2

4,200

(0.00%)0

       

  هر کیلو تسمه 25x5

ایرانی

12 متری

-

4,200

(0.00%)0

       

  هر کیلو تسمه 30x5

ایرانی

12 متری

-

4,200

(0.00%)0

       

  هر کیلو تسمه 40x5

ایرانی

12 متری

-

4,200

(0.00%)0

       

  هر کیلو تسمه 50x5

ایرانی

12 متری

-

4,200

(0.00%)0

       

مفتول

نوع و سایز

تولید کننده

شاخه

وزن

قیمت ( تومان )

تغییر

       

  هر کیلو حرارتی

 

-

-

5,450

(0.00%)0

       

  هر کیلو زیگزاگ

 

-

-

5,450

(0.00%)0

       

  هر کیلو سیم فابریک 1.5

 

-

-

5,450

(0.00%)0

       

  هر کیلو سیم فابریک 2.5

 

-

-

5,450

(0.00%)0

       

  هر کیلو سیم تسمه 1.5

 

-

-

5,750

(0.00%)0

       

  هر کیلو سیم تسمه 2.5

 

-

-

5,750

(0.00%)0

       

ورق گالوانیزه

نوع و سایز

تولید کننده

شاخه

وزن

قیمت ( تومان )

تغییر

       

  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4

ایرانی

1 و 1.25

5.7

10,020

(0.00%)0

       

  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5

ایرانی

1 و 1.25

5.7

8,680

(0.00%)0

       

  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6

ایرانی

1 و 1.25

5.7

7,750

(0.00%)0

       

  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7

ایرانی

1 و 1.25

5.7

7,400

(0.00%)0

       

  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8

ایرانی

1 و 1.25

5.7

7,800

(0.00%)0

       

  هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9

ایرانی

1 و 1.25

5.7

8,300

(0.00%)0

       

  هر کیلو ورق گالوانیزه 1

ایرانی

1 و 1.25

5.7

7,800

(0.00%)0

       

  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25

ایرانی

1 و 1.25

5.7

7,700

(0.00%)0

       

  هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5

ایرانی

1 و 1.25

5.7

7,400

(0.00%)0

       

  هر کیلو ورق گالوانیزه 2

ایرانی

1 و 1.25

5.7

8,400

(0.00%)0

       


 

 

آهن زنگ نزن

آنچه مسلم است آهن وقتی در مجاورت اکسیژن و رطوبت قرار می گیرد ، در اصطلاح زنگ می زند. به عبارت ساده تر آهن با اکسیژن تشکیل اکسید آهن داده که قرمز رنگ بوده و روی آن را می پوشاند. برای استفاده بهتر از آهن و جلوگیری از زنگ زدن آن، آن را گالوانیزه می کنند. در این روش آهن را با فلز روی پوشش می دهند و در نتیجه زمانی که آهن گالوانیزه در معرض محیط مرطوب قرار می گیرد زنگ نمی زند.

 

آهن اسفنجی

زمانی که سنگ معدن آهن در حضور زغال سنگ، در دماهای زیر نقطه ذوب آهن، به آهن فلزی کاهش می یابد، آهن اسفنجی به وجود می آید.

 

موارد استفاده از آهن

بدیهی است از آهن در موارد مختلف استفاده کرد که در ذیل به اشاره می شود.

 

صنایع اتومبیل

 

ساختمان

 

کانتینرها، بسته بندی، کشتیرانی

 

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

 

حمل و نقل ریلی

 

صنایع نفت و گاز

 

تجهیزات الکتریکی

 

تجهیزات و وسایل آشپزخانه

 

در پایان باید خاطر نشان کرد آهن رایج ترین و پرکاربردترین فلز در جهان شناخته شده است چرا که ۹۵ در صد فلزات تولید شده در جهان را آهن تشکیل می دهد.

برچسب ها: قیمت آهن ، آهن
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
حرف روز
حرف روز سلام نو/

وزارت کشور روحانی، بر مدار احمدی‌نژاد

در این مراسم نام احمدی‌نژاد هم خالی نبود. تبلیغ و عناوینی که برای دولت احمدی‌نژاد به کار گرفته شد به نحوی بود که گویا هنوز از 24 خرداد گذر نکرده‌ایم. این کنایه‌ها پایانی نداشتند.
وزارت کشور روحانی، بر مدار احمدی‌نژاد
آخرین نظرات
ناشناس زیر مطلب نظارت پیشکش، حداقل در جلسات شرکت کنید! نوشت :
به لیست bbc فارسی رای بدی بهتر از این نمیشه
رشدیہ زیر مطلب چرا می گویید برنی سندرز «شانسی ندارد»؟ نوشت :
ازرسانه هایی که در خدمت وال استریت هستند نبا ید توقع داشت راست بگویند . این رسانه ها خاک به چشم مردم جهان می پاشند. سندرز ناقوس مرگشان را به صدا در آورده است. ان تنصرالله ینصر کم و یثبت اقدامکم.
سعید زیر مطلب آخرین قیمت کلیه در تهران نوشت :
کلیه فروشی Bمثبت09211758197و09334538410قیمت توافقی,,,
ناشناس زیر مطلب عنوان امضای محمود احمدی‌نژاد چیست؟ نوشت :
او خادم واقعی ملت ایران است
مهدي زیر مطلب سلام نو رفع فیلتر شد نوشت :
پس چرا به روز نيستيد
آخرین اخبار