آرشیو نظرسنجی
آیا توفیقی از مجلس رای اعتماد خواهد گرفت؟
بله
0%
خیر
0%