آرشیو نظرسنجی
آیا مذاکرات ژنو در بهبود روابط ایران و غرب تاثیر مثبت خواهد داشت؟
بله
86.39%
خیر
13.61%