آرشیو نظرسنجی
به نظر شما مهم‌ترین جریان مخالف بهبود روابط ایران و غرب کدام است؟
اسرائیل و تندروهای آمریکا
25.22%
تندروهای داخل ایران
61.2%
عربستان و کشورهای عربی
4.76%
چین و روسیه
8.82%