آرشیو نظرسنجی
آیا با سه وزیری که توسط روحانی پیشنهاد شدند موافقید؟
بله
64.36%
خیر
35.64%