آرشیو نظرسنجی
آیا چین حاضر به پرداخت بدهی‌هایش به ایران خواهد شد؟
خیر
61.63%
بله - در چند ماه آینده
14.63%
بله - در چند سال آینده
23.74%