آرشیو نظرسنجی
عملکرد دولت را تاکنون چطور ارزیابی می‌کنید؟
بهتر از حد انتظار
11.82%
در حد انتظار
45.05%
ضعیف‌تر از حد انتظار
43.13%