آرشیو نظرسنجی
آیا مجلس به چهارمین وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان رای اعتماد خواهد داد؟
بله
72.41%
خیر
27.59%