آرشیو نظرسنجی
به نظر شما مقصر اصلی در قهر وزیر اقتصاد کیست؟
افراطیون مجلس
93.75%
وزیر اقتصاد
6.25%