آرشیو نظرسنجی
علت اصلی استعفای نمایندگان مجلس را چه ارزیابی می‌کنید؟
احقاق حقوق مردم منطقه
11.83%
فشار بر دولت
88.17%