آرشیو نظرسنجی
ریشه بحث‌های اخیر در خصوص فساد مالی سعید مرتضوی در تامین اجتماعی را چه ارزیابی می‌کنید؟
تلاش واقعی برای برخورد با فساد
40.81%
تسویه حساب سیاسی
59.19%