آرشیو نظرسنجی
آیا با عملکرد و مواضع علی مطهری طی چند سال گذشته موافقید؟
بله
87.73%
خیر
12.27%