آرشیو نظرسنجی
آیا توافق ژنو به اجرای کامل خواهد رسید؟
بله
71.83%
خیر
28.17%