آرشیو نظرسنجی
به علت نقص خودروی آتش‌نشانی، دو زن در آتش‌سوزی خیابان جمهوری تهران جان باختند. واکنش مناسب شهردار تهران چه می‌تواند باشد؟
بی‌توجهی
5%
عذرخواهی و ادامه کار
23.12%
عذرخواهی و استعفا
71.88%