آرشیو نظرسنجی
اکثریت مجلس آینده در اختیار چه کسانی خواهد بود؟
اصلاح‌طلبان و جریان دولت
87.35%
اصولگرایان افراطی
3.64%
اصولگرایان سنتی
5.67%
نمایندگان مستقل غیر سیاسی
3.35%