آرشیو نظرسنجی
آیا حاضر به انصراف از دریافت یارانه نقدی خود هستید؟
بله
19.07%
خیر
80.93%