آرشیو نظرسنجی
در چه دولتی فساد مالی بیشتری وجود داشت؟
هاشمی
7.64%
خاتمی
3.23%
احمدی‌نژاد
89.13%