آرشیو نظرسنجی
با توجه به اینکه صداوسیما از بودجه عمومی کشور اداره می‌شود، آیا به عنوان یک شهروند از روند مدیریتی رسانه ملی رضایت دارید؟
بله
6.53%
خیر
93.47%