آرشیو نظرسنجی
عملکرد شورای شهر تهران را تا این لحظه چطور ارزیابی می‌کنید؟
خیلی خوب
11.71%
قابل قبول
28.51%
ضعیف
59.78%