آرشیو نظرسنجی
به نظر شما تاثیرگذارترین شخصیت سیاسی سال 92 چه کسی بود؟
روحانی
14.17%
مصباح
2.34%
ظریف
28.71%
خاتمی
18.34%
هاشمی
33.42%
شریعتمداری
3.02%
تعداد کل آراء : 3845