آرشیو نظرسنجی
آیا قلیان کشیدن بانوان در اماکن عمومی باید ممنوع باشد؟
بله
49.18%
خیر
50.82%