آرشیو نظرسنجی
برگزاری همایش‌های اصلاح‌طلبانه در سطح کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اقدامی مثبت است که باید تداوم یابد
90.09%
اقدامی مثبت بود اما نباید ادامه پیدا کند
1.62%
تبعات منفی بیشتری دارد و نباید برگزار شوند
8.3%