آرشیو نظرسنجی
چه کسی باید نسبت به رای راستگو به قالیباف پاسخگو باشد؟
دبیرکل حزب اسلامی کار
42.97%
سید محمد خاتمی
6.49%
الهه راستگو
44.19%
محسن رهامی
6.35%