آرشیو نظرسنجی
کدام جریان سیاسی در میان مردم حامیان بیشتری دارد؟
اصلاح‌طلبی
89.66%
اصولگرایی
10.34%
تعداد کل آراء : 2360