آرشیو نظرسنجی
مهمترین مانع برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای توسط وزارت خارجه چیست؟
زیاده‌خواهی‌های غرب
33.11%
رفتار برخی از نمایندگان مجلس
46.72%
کارشکنی روسیه و چین
20.18%