آرشیو نظرسنجی
گفتگوی تلفنی اوباما و روحانی را برای منافع کشورمان چطور ارزیابی می‌کنید؟
مثبت
96.15%
منفی
3.85%