اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 13 تیر 1399
11 آذر 1398 11 آذر 1398
14:18 14:18

دومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی

دومین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در محل وزارت کشور برگزار شد .

دومین روز ثبت نام داوطلبان مجلس

دومین روز ثبت نام داوطلبان مجلس

دومین روز ثبت نام داوطلبان مجلس

دومین روز ثبت نام داوطلبان مجلس

دومین روز ثبت نام داوطلبان مجلس

دومین روز ثبت نام داوطلبان مجلس

دومین روز ثبت نام داوطلبان مجلس

دومین روز ثبت نام داوطلبان مجلس

دومین روز ثبت نام داوطلبان مجلس

دومین روز ثبت نام داوطلبان مجلس

دومین روز ثبت نام داوطلبان مجلس

دومین روز ثبت نام داوطلبان مجلس

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno