اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 13 تیر 1399
11 آذر 1398 11 آذر 1398
15:22 15:22

دیدار وزیر امور خارجه عمان با محمد جواد ظریف

یوسف بن علوی ، وزیر خارجه عمان امروز دوشنبه 11 آذر ماه پس از ورود به تهران با محمدجواد ظریف ، همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد .

دیدار ظریف با همتای عمانی

دیدار ظریف با همتای عمانی

دیدار ظریف با همتای عمانی

دیدار ظریف با همتای عمانی

دیدار ظریف با همتای عمانی

دیدار ظریف با همتای عمانی

دیدار ظریف با همتای عمانی

دیدار ظریف با همتای عمانی

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno