اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
جمعه
جمعه 13 تیر 1399
11 آذر 1398 11 آذر 1398
15:48 15:48

طبیعت پاییزی بکر و زیبای داماش

داماش از روستاهای ییلاقی استان گیلان ، بین لوشان و منجیل واقع شده است که طبیعت زیبا و بکر پاییزی در آن جلوه می کند .

پاییز زیبا در داماش

پاییز زیبا در داماش

پاییز زیبا در داماش

پاییز زیبا در داماش

پاییز زیبا در داماش

پاییز زیبا در داماش

پاییز زیبا در داماش

پاییز زیبا در داماش

پاییز زیبا در داماش

پاییز زیبا در داماش

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno