اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
سه‌شنبه
سه‌شنبه 12 فروردین 1399
24 دی 1398 24 دی 1398
15:32 15:32

بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای فن آورانه

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی ، رئیس حمهوری کشورمان از نمایشگاه دستاوردهای فن آورانه و توانمندی های وزارت کشاورزی بازدید کرد .

بازدیدهای روحانی

بازدیدهای روحانی

بازدیدهای روحانی

بازدیدهای روحانی

بازدیدهای روحانی

بازدیدهای روحانی

بازدیدهای روحانی

بازدیدهای روحانی

بازدیدهای روحانی

بازدیدهای روحانی

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno