اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
یک‌شنبه
یک‌شنبه 29 دی 1398
24 دی 1398 24 دی 1398
15:48 15:48

زمستان در نقاط مختلف جهان

فصل زمستان ، فصلی است که همواره بعنوان فصل سرما و بارش برف در سراسر دنیا شناخته شده است و زیبایی های خاص خودش را در نقاط مختلف جهان دارد .

زمستان در جهان

زمستان در جهان

زمستان در جهان

زمستان در جهان

زمستان در جهان

زمستان در جهان

زمستان در جهان

زمستان در جهان

زمستان در جهان

زمستان در جهان

زمستان در جهان

زمستان در جهان

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno