اندیشه‌ای داریم به وسعت ایران
یک‌شنبه
یک‌شنبه 29 دی 1398
24 دی 1398 24 دی 1398
16:10 16:10

سوپر گل های دنیای فوتبال با ضربات آکروباتیک

دنیای فوتبال ، دنیایی پر از هیجان و لذت است که با زدن گل های آکروباتیک ، بر زیبایی و تاثیرگذاری آن می افزاید .

گل های آکروباتیک

play video in salameno
right video in salameno left video in salameno